Skupina Sij s pogodbo s petimi bankami za refinanciranje dolga

Skupina Sij s pogodbo s petimi bankami za refinanciranje dolga

Posojilo z ugodnejšimi pogoji bo namenjeno tudi zagotavljanju zadostne likvidnostne rezerve v prihodnjih letih in dolgoročnemu razvoju, povezanemu z naložbenimi projekti. Ti so skladno s strategijo skupine do 2025 usmerjeni v povečanje učinkovitosti proizvodnje, okoljske projekte in energetsko učinkovitost, je družba Sij – Slovenska industrija jekla objavila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Pri sindiciranem posojilu je sodeloval konzorcij petih bank, ki so ga sestavljale NLB kot koordinator in agent, Nova KBM, SID banka, SKB banka in Bank GPB International s sedežem v Luxembourgu.

Bankam se iskreno zahvaljujemo, da v negotovih časih, ki jih je prinesla pandemija covida-19, izkazujejo zaupanje v poslovni model skupine Sij in podpirajo naše poslovanje. Novo posojilo, skupaj z že izdanimi obveznicami in komercialnimi zapisi obema jeklarskima družbama in celotni skupini zagotavlja dolgoročno financiranje in stabilnost, ki jo potrebujemo za rast in razvoj skladno z našo strategijo do leta 2025,” je zapisal Sijev podpredsednik in izvršni direktor za finance Igor Malevanov.

Direktor poslovanja s ključnimi komitenti pri NLB Jaka Tomažič je medtem zatrdil, da največja slovenska banka s tem ostaja dolgoročna glavna partnerska banka skupine Sij, ki oskrbuje nišne jeklarske trge in ima na njih vodilne tržne deleže v EU.

V Siju so spomnili, da je NLB v zadnji polovici 2020 zanje celovito organizirala več aktivnosti na področju financiranja. Poleg omenjenega sindiciranega posojila je tako družba Sij novembra lani zaključila izdajo dolgoročnih obveznic v vrednosti 26,1 milijona evrov, decembra pa izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v vrednosti 26,7 milijona evrov. Skupaj s sindiciranim posojilom so tako v sodelovanju z NLB in konzorcijem bank na kapitalskem trgu v zadnjih mesecih zbrali 200,8 milijona evrov

“Skupina Sij se uvršča med najaktivnejše in najbolj prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu in tudi v kriznih časih uživa zaupanje vlagateljev,” je sklenil vodja financ v skupini Sandi Svetek.

Preberi še:  Danes praznuje zavetnik gasilcev sv. Florijan. Fantje pa bodo tudi letos po hišah pobirali jajca

Preberi Izvorno Novico

Interdiskont.si | Ponudbe meseca