Odprto pismo: »Tveganje cepljenja za nosečnice« Ukrepajte: ustavite digitalni potni list v EU Iniciativa slovenski zdravniki: »…

Odprto pismo: »Tveganje cepljenja za nosečnice« Ukrepajte: ustavite digitalni potni list v EU Iniciativa slovenski zdravniki: »…

Odprto pismo prenatalni medicinski stroki

Odziv na mnenje Združenja za perinatalno medicino glede cepljenja nosečnic proti Covid-19

Spoštovani zdravniki in profesorji prenatalne medicine,

slovenska javnost in številne matere vas poznajo kot požrtvovalne zdravnike, ki se po najboljših močeh trudite v dobro nosečnic in njihovih otrok. Kot sami najbolje veste, je nosečnost izredno zapleten biološki proces, in primarna skrb nosečnic je, da se ne izpostavljajo aktivnostim ali snovem ali terapijam, ki bi lahko škodili materi ali plodu oziroma otroku. To zagotovo velja tudi za zdravila med nosečnostjo, ki morajo gotovo biti najprej preizkušena in potrjena, da so varna za splošno zdravo populacijo, šele potem pa se lahko sploh testirajo na nosečnicah, ali nimajo morebiti kakšnih posledic za nosečnost in zdravje ploda. Vsekakor mora tukaj najprej veljati načelo skrajne previdnosti, in načelo najprej ne škoditi pacientu, ter na splošno pravila medicinske etike.

Zaradi tega smo zelo presenečeni nad mnenjem Združenja za perinatalno medicino Slovenije glede cepljenja nosečnic proti Covid-19. Ali omenjena načela previdnosti in skrbi za zdravje nosečnice ter ploda več ne veljajo v primeru tega posega (cepljenja proti Covid-19)? Ali res omenjeno cepljenje lahko upoštevamo kot neškodljivo nosečnici in plodu? Naše mnenje je, da so dokazi za to zelo neprepričljivi ter preliminarni, in da bi lahko dokončno o tem sklepali šele po večletni, znanstveno utemeljeni, neodvisni, primerjalni študiji na večji populaciji, ne pa samo na sprotnih prostovoljnih podatkih cepljenja v ZDA.

Obrazložitev mnenja se nam ne zdi dovolj utemeljena, da bi lahko upoštevali te zaključke kot nedvoumno podprte z znanstvenimi dokazi ter v skladu z veljavno medicinsko etiko in praksami. Menimo, da tudi v obrazložitvi niste dovolj upoštevali nekaterih novih, vendar že znanih dejstev o samem virusu in nevarnostih delovanja spike proteina v cepivih, ter študij in podatkov o dejanskih učinkih cepljenja v drugih državah.

Kot največje pomanjkljivosti povzemamo tukaj ter kasneje v diskusiji:

 1. Kot razlog za cepljenje navajate samo relativno povečano tveganje nosečnic v primerjavi z ne nosečimi ženskami za hujši potek bolezni. Ni pa podanih izračunov, kolikšno je dejansko absolutno tveganje nosečnic za tak potek, kakšni so realni podatki in izkušnje enega leta v Sloveniji glede teh potekov, ter kakšni so rezultati teh hujših potekov: kako vplivajo na nosečnico in na plod. V tem smislu so tveganja Covid bolezni podana pomanjkljivo oziroma neustrezno. Potrebno je točno navesti ali predvideti tveganja za posamezno pacientko glede različnih zaključkov poteka bolezni.

 2. Sami navajate, da je cepljenje svetovano, ko so koristi cepljenja večja od tveganj. V mnenju pa niste konkretno opredelili niti tveganj (zgoraj), niti koristi cepljenja. Oziroma se kar predpostavlja korist sama po sebi, v kolikor se nekdo cepi (da je s tem že avtomatsko zaščiten pred težjo boleznijo, kar nikakor ne drži, saj lahko tudi samo cepljenje povzroči težjo bolezen ali smrt –spodaj).

 3. Niste opredelili tveganj za zdravje nosečnice v smislu lažjih in težkih stranskih učinkov cepljenja (adverse events), ki so znani že iz kliničnih raziskav, ter iz poročil baz v ZDA, EU in VB. Tveganje za zdravje nikakor ni enako nič, kot bi sklepali, ampak obstaja tudi možnost in verjetnost smrtnega izida po cepljenju. Niste izračunali verjetnosti pojava vsakega od težjih stranskih učinkov cepljenja, ter jo primerjali z verjetnostjo učinkov težjega poteka bolezni, da bi lahko trdili, da je cepljenje manj nevarno od Covid-19 bolezni. Poleg tega je znano, da s cepljenjem tveganje za Covid bolezen ne izgine, ampak je ta še vedno možna. Poleg tega obstajajo tudi dolgoročna tveganja za nastanek degenerativnih bolezni kot posledica cepljenja, ki jih obravnavamo spodaj, ter jih medicinska stroka v celoti ignorira, kot da jih ni.

 4. Niste dovolj natančno opredelili tveganja cepljenja za plod oz. otroka. Po poročilih povsod opažajo izredno povečanje spontanih splavov, tudi iz študije navajate velik odstotek. Ker pa študija temelji na opazovanju podatkov med poskusom, niti ni zagotovljeno, da so podatki popolni, saj tudi zajemajo samo dva meseca. Na podlagi te študije dokončno zaključiti, da je tveganje za plod kar enako kot brez cepljenja, je neutemeljeno. Ni narejenih dolgoročnih študij, ki bi neodvisno potrdile, da ni tveganj za normalen razvoj ploda.Vaša izjava v točki 3, da “Observacijski podatki kažejo, da je cepljenje proti COVID-19 z mRNA cepivi učinkovito in varno za nosečnice in plodove/novorojenčke”, ni z ničimer dokazana. Učinkovitosti študija sploh ni preverjala, varnosti pa niste definirali, kaj pomeni za vas. Da je cepljenje učinkovito in varno za nosečnice, na tej podlagi ni mogoče zaključiti, drugih relevantnih in neodvisnih dolgoročnih študij pa sploh še ni.

 5. V ničemer niste opredelili tveganja cepljenja za normalen fizični in mentalni razvoj ploda oz. otroka. Ali ni eden temeljnih ciljev vaše stroke, ter pričakovanje staršev, da naredite vse, da se otrok rodi zdrav? Ali je to za vas sprejemljiv rezultat, da se otrok sicer rodi živ, ima pa hude mentalne ali fizične okvare zaradi cepljenja? Boste naložili nosečnicam tveganje bremena doživljenjske skrbi za poškodovanega otroka zaradi nepotrebnega cepljenja? Očitno je to po novem sprejemljivo in normalno za stroko, glede na vaše podano mnenje. Nasprotno pa menimo, da dokler niso opravljene neodvisne študije o posledicah cepljenja na razvoj ploda, in dokler ne bodo pokazale rezultatov neškodljivosti cepiva za plod, je predlagati cepljenje nosečnic v nasprotju z zdravniško etiko, prisego, in zakonodajo ter mednarodnimi konvencijami. Navajamo spodaj mnenje pravnika dr. Andraža Terška.

 6. Opredelili ste se, da je cepljenje nosečnic z mRNA cepivi upravičeno. Niste pa poskrbeli oziroma predvideli, kako in na kakšen način mora biti vsaka posamezna nosečnica seznanjena z vsemi tveganji tega posega, da bo lahko podala svojo informirano privolitev v poseg. Niste torej opredelili tveganj, ki jim je nosečnica izpostavljena s cepljenjem, da bo lahko o njih pravočasno obveščena in seznanjena pred posegom. Brez objektivnega informiranja nosečnice ne more biti podano informirano soglasje, ter je poseg s cepljenjem v resnici nezakonit ter v nasprotju z mednarodnimi konvencijami (Nurnberg). Na splošno se po mnenju dr. Terška celotno cepljenje izvaja brez pridobitve informiranega soglasja pacientov, saj jim niso objektivno predstavljena tveganja za njihovo zdravje zaradi tega posega.

 7. Številni ugledni svetovni znanstveniki in zdravniki so izrazili pomisleke glede masovnega cepljenja z mRNA tehnologijo, v odsotnosti trdnih dokazov o njenem delovanju in dolgotrajnih učinkih, in zahtevajo ustavitev cepljenja. Navajajo številne nove študije, ki kažejo na hudo patogenost spike proteina, ki ga telo izdeluje kot posledico cepljenja, ker sam ta protein povzroča številne okvare na različnih nivojih in organih ter nevrodegenerativne bolezni. Že samo dejstvo, da tehnologija mRNA še nikoli ni bila preizkušena na ljudeh, da jo je financirala ameriška vojska, da v 10 letih razvoja niso prejeli niti ene odobritve za uporabo razvitih mRNA genskih terapij (Moderna), nam narekuje skrajno previdnost pri njeni masovni uporabi, še posebno na najbolj ranljivi populaciji nosečnic.

  V prilogi navajamo kopijo članka, ki povzema najnovejše ugotovitve, ter zahteva preklic masovnega cepilnega programa, dokler ne bo trdnih dokazov o varnosti.Podatki iz številnih držav kažejo, da se po začetku cepljenja začne povečevati število Covid-19 primerovin smrti (Indija, Madžarska, VB …). Število smrtnih primerov in hudih reakcij, ki so sporočene v sisteme spremljanja, se je povečalo vsaj za 10x glede na predhodna cepljenja, pri čemer je ocena, da je sporočenih samo 1 % realnih dogodkov.

 8. Številni izredno hudi učinki cepljenja se že kažejo v številnih državah po svetu, in tudi pri nas, kar v popolnosti potrjuje vnaprejšnja opozorila in trditve neodvisnih strokovnjakov. Še nikoli v zgodovini namreč ni nobeno cepljenje povzročilo tako hudih stranskih učinkov, kot cepiva proti Covid-19. Slovenska javnost ni s strani medicinske stroke v nobenem smislu informirana, da je v bazah stranskih učinkov navedenih že več kot 13.000 smrtnih primerov po cepljenju, ter pol milijona poškodb, ob tem, da je vpis prostovoljen, in da tako zajema samo 1 % realnih primerov. V ZDA je število žrtev cepljenja v treh mesecih (torej vpisanih, ne vseh) že preseglo skupno število v zadnjih 20 letih, torej so ta cepiva neprimerljivo bolj nevarna od klasičnih. Leta 1976 so cepljenje proti “swine flu” ustavili pri 25 primerih smrti, sedaj pa je ta številka že čez 4.000, in se cepljenje nadaljuje povsod po svetu. Ni bila narejena analiza učinkov dosedanjega cepljenja pri nas glede stranskih učinkov. Na FB pa so objavljena alarmantna sporočila negovalcev iz DSO o nepričakovanih smrtih, medicinskih sester iz bolnišnic, medicinske sestre, poškodovane po ukazanem cepljenju, sorodnikov umrlih po cepljenju, ter poškodovane dijakinje po cepljenju maturantov. Dokler niso raziskane in popolnoma jasne posledice cepiv, mora biti upoštevana skrajna previdnost pri vseh skupinah, predvsem mladih, ženskah in nosečnicah.

  Zaključek

  Zaradi tega prosimo, da preučite naše argumente in obrazložitve, ter podane dokaze. V luči podanih obrazložitev in pozivov številnih uglednih znanstvenikov menimo, da je edini smotrn, etičen in odgovoren zaključek, da se s cepljenjem ranljive skupine nosečih žensk počaka, dokler ni varnost cepiv nedvoumno znanstveno utemeljena in potrjena z neodvisnimi študijami.

  Pripravili: Skupina državljanov za etiko in argumente v medicini in politiki

  Odziv in komentarji: [email protected]

  Podporniki: organizacije, društva, iniciative, stranke, ki podpirajo argumentirano razpravo, etiko in skrajno previdnost pri medicinskih ukrepih glede Covid-19 in na splošno v politiki. Vabimo vas, da se pridružite podpornikom in podpisnikom tega pisma oz. pobude za argumentirano javno razpravo.

  Vsa gradiva odprtega pisma najdete TUKAJ.

Skincare Zero Image

Odprto pismo: »Tveganje cepljenja za nosečnice« Ukrepajte: ustavite digitalni potni list v EU Iniciativa slovenski zdravniki: »...

Preberite izvorno novico na Odprto pismo: »Tveganje cepljenja za nosečnice« Ukrepajte: ustavite digitalni potni list v EU Iniciativa slovenski zdravniki: »… >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca