Med koroškimi občinami na razpisu šolskega ministrstva uspešni le na Ravnah Za gradnjo novega vrtca bodo prejeli 1.172.667 evrov

Med koroškimi občinami na razpisu šolskega ministrstva uspešni le na Ravnah Za gradnjo novega vrtca bodo prejeli 1.172.667 evrov

Črna na Koroškem
,
Dravograd
,
Mislinja
,
Muta
,
Ravne na Koroškem
,
Slovenj Gradec

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024, v okviru katerega je bilo na voljo 43 milijonov evrov. ​Na razpisu so kandidirale tudi nekatere koroške občine, kot kaže pa so bili uspešni le na Ravnah

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Do sofinanciranja so upravičeni tisti projekti občin, ki so skladno z merili razpisa pridobili največje število točk.

Na javni razpis je sicer prispelo 160 vlog 126 občin, od tega 67 vlog za naložbe v vrtce in 93 vlog za naložbe v osnovno šolstvo. Pri treh od teh je šlo za projekte v šolstvo narodnosti, in sicer dva v osnovno šolo in en v vrtec. Skupna vrednost vseh na razpis prijavljenih investicij znaša dobrih 91,6 milijona evrov.

Na razpisu zagotovljena sredstva bo ministrstvo namenilo 13 projektom v vrtce, med njimi tudi vrtcu na Ravnah, in 27 projektom v osnovno šolstvo, od katerih sta 2 projekta za šolstvo narodnosti. Skupna vrednost izbranih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih znaša 13.076.243,99 EUR, za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu 27.212.997,21 EUR in za sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti 1.984.140,93 EUR.

Na razpis se je za projekte na področju vrtcev prijavilo tudi več koroških občin, in sicer Muta, Radlje ob Dravi in Mislinja, ki pa so se uvrstile med 52 neizbranih projektov. Med izbrane projekte pa se je uvrstila Občina Ravne na Koroškem, ki bo za gradnjo novega vrtca od ministrstva prejela 1.172.667,02 EUR. Celotno poročilo razpisa najdete TUKAJ.

Dvoletna naložba je sicer ocenjena na 3,1 milijona evrov, s projektom pa je občina kandidirala tudi za sredstva na razpisu šolskega ministrstva. Če bo šlo vse po načrtih, je zaključek gradnje vrtca na Ravnah predviden konec leta 2022. Poleg občinskega je kot tretji vir financiranja te naložbe predviden tudi Eko sklad.
Vrtec Ravne na Koroškem posluje v treh enotah: Vrtec Solzice (Čečovje), Vrtec Ajda (Javornik) in Vrtec Levi devžej (Kotlje). Z gradnjo novega vrtca s 14 oddelki pa bodo na Ravnah pridobili 1.720 m2 novih uporabnih površin. Zaradi konfiguracije terena v okolici osnovne šole načrtujejo gradnjo v dveh etažah, lokacija pa je predvidena na način, da se čim manj pokriva s stavbo osnovne šole. Zunanje igralne površine so predvidene v neposredni okolici vrtca, na nezahtevnem in relativno ravnem terenu.

Na razpis za projekte na področju osnovnih šol so se prijavile še Občina Črna na Koroškem in Dravograd, ki sta se uvrstili na seznam 64 neizbranih projektov, na tem seznamu pa je tudi MO Slovenj Gradec, in sicer za projekt OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu, vloga MO Slovenj Gradec za projekt Tretje OŠ Slovenj Gradec pa se zavrne, je razvidno iz dokumentacije, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva.

Preberi Izvorno Novico

Interdiskont.si | Ponudbe meseca