Zakaj koronsko cepivo, ki je genska terapija, ne deluje? »Vsakdo se znajde po svoje« Moje življenje ni enakovredno?

Zakaj koronsko cepivo, ki je genska terapija, ne deluje? »Vsakdo se znajde po svoje« Moje življenje ni enakovredno?

Piše: Amrit Srečko Šorli

Narava je kompleksen sistem in uporablja kompleksni informacijski sistem. Umetna inteligenca pa je realni sistem in uporablja realni informacijski sistem. V umetni inteligenci je bit informacije »realen«, v naravni inteligenci pa je bit informacije »kompleksen«.

Danes v kvantni fiziki in tudi v teoretični biologiji vemo, da sveta ne moremo opisovati z realnimi števili preprosto zato, ker je svet kompleksni sistem. Vesolje in narava sta kompleksna sistema in ju moramo opisovati z kompleksno matematiko v n-dimenzionalnih prostorih (1, 2).
Kompleksno število ima realno komponento in ima imaginarno komponento:

Z_i= X_i+ 〖iY〗_i.

Kompleksni bit informacije tudi ima realno in imaginarno komponento:

0_i= 0_ +i0
1_i=1+i1.

Umetni mRNK je umetna inteligenca in uporablja realni bit informacije, ki je 0 ali 1 v kontekstu realnega števila. Informacijski sistem življenja in informacijski sistem umetnega mRNK nista kompatibilna. Ko uporabimo gensko terapijo, predstavlja umetno vnesen mNRA za informacijski sistem RNK virus; informacijski sistem RNK organizma gre v okvaro, ki je ne zna sam popraviti. Posledica je cela vrsta bolezni ali smrt.

Dobro vemo, da je RNK v organizmu odgovoren zato, da odkriva napake v sistemu DNK in mu jih sporoča. Tako lahko DNK popravlja samega sebe (3,4).

Vsak organizem ima koherentno elektromagnetno polje, ki ga je raziskoval nemški fizik Albert Fritz Popp. (5) Tudi vsak mRNK v organizmu ima svoje koherentno elektromagnetno polje. Poljski biofizik Slavinski je izmeril, ko organizem umre, se to polje poruši, v času smrti je bio-fotonsko sevanje od 10 do 100 krat večje (6). Umetni mRNK pa koherentnega elektromagnetnega polja nima. Ker je elektromagnetizem štiridimenzionalen pojav (2), je živi nRNK štiridimenzionalen, umetni mNRK je pa tridimenzionalen. Živi mRNK in umetni mRNK nista kompatibilna v informacijskem smislu. Ko je oseba sprejela umetni mRNK se naravno delovanje informacijskega sistema RNK in posledično DNK poruši. Posledica je bolezen sli smrt. Uporaba genske terapije je, kot če bi kirurg operiral z mesarskim nožem, ali pa bi zobozdravnik uporabljal klešče od vodovodarja. Genska terapija je plod mehanicističnega doživljanja življenja, ki to ni. Življenje je kompleksni sistem, ki ni kompatibilen z umetno inteligenco mRNK, bolje rečeno umetni sistem mRNK ni primeren za naravni sistem nRNK in ga nepovratno uničuje.

Cepivo proti kovidu ni cepivo v klasičnem pomenu, v bistvu gre za gensko terapijo in prav je, da si to priznamo. Države, ki bodo cepile proti kovidu procentualno več ljudi, bodo korelativno procentualno imele več bolezni in večjo smrtnost. Ta korelacija se kaže že danes in bo v naslednjih mesecih postala bolj očitna in vsem jasna (7).

Do uporabe umetnega mRNK je prišlo zaradi tega, ker zdravniki in farmacevti nimajo znanja o kvantni biologiji, ki se jim v času šolanja ne predava. Njihovo razumevanje življenja se konča na celici, molekuli in atomu. Ekstremna specializacija je pripeljala do delne slepote znanosti. Ker ne vidimo celote, delamo napake. Izdelava in uporaba umetnega mRNK nas bo drago stala. Ko so odvrgli prvi dve atomski bombi nas Japonsko, znanstveniki niso vedeli, da razpad atoma ustvari radioaktivno sevanje. To je postalo jasno pozneje. Danes se dogaja podobo: znanost je odkrila, kako narediti umetni mRNK, ne ve pa, kaj to pomeni za delovanje organizma. Genska terapija bo v primeru njene nadaljnje uporabe na planetu povzročila ogromno škode.

Viri:

1. https://www.neuroquantology.com/article.php?id=1669
2.
https://osf.io/x7hc2/ (in press )
3. https://www.sciencemag.org/features/2019/05/epitranscriptomics-rna-revisited
4.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29707539/
5.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-387-24996-6_9
6.
https://www.karger.com/Article/Abstract/83971
7.
https://bijectivephysics.com/izjava-za-javnost-koncajmo-koronsko-krizo/

Skincare Zero Image

Zakaj koronsko cepivo, ki je genska terapija, ne deluje?  »Vsakdo se znajde po svoje« Moje življenje ni enakovredno?

Preberite izvorno novico na Zakaj koronsko cepivo, ki je genska terapija, ne deluje? »Vsakdo se znajde po svoje« Moje življenje ni enakovredno? >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca