Slovenj Gradec: Predšolski otroci brezplačno na plavalni tečaj

Slovenj Gradec: Predšolski otroci brezplačno na plavalni tečaj

Slovenjgraška mestna občina bo v celoti financirala tečaje plavalnega opismenjevanja ter delno sofinancirala tečaje smučanja za vrteške otroke

Slovenjgraška občina, ki bo imela letos rekordno visok proračun z odhodki v višini 31,5 milijona evrov, od tega bo kar 56 odstotkov proračuna namenjenega naložbam, med njih med drugim spadajo dokončanje gradnje bloka neprofitnih stanovanj, gradi se bazenski kompleks s parkom urbanih športov, sredstva bodo namenili še za gradnjo čistilne naprave za pitno vodo z ultrafiltracijo in kolesarskih poti v mestu, širitev podjetniške cone v Pamečah, obnovo nekaterih ulic v mestnem jedru, je vanj vnesla tudi nekaj novih postavk, s katerimi se trudijo izboljšati bivanjske standarde v občini.
Pomembna novost, ki bo dobrodošla predvsem za starše predšolskih otrok, je sofinanciranje športnega opismenjevanja. Kot je povedal župan Tilen Klugler, bodo v 2021 v celoti financirali tečaje plavalnega opismenjevanja ter sofinancirali tečaje smučanja.
“Zavedamo se, da so plavalne veščine življenjskega pomena, znanje smučanja pa je ob naših naravnih danostih čudovita priložnost in način preživljanja prostega časa v naravi. Če nam epidemija ne bo preprečila tovrstnih aktivnosti, bodo lahko naši najmlajši že letos uživali tako v bazenih kot tudi na snegu,” je pojasnil župan.

image

Smučarski tečaj za otroke na Kopah
Primož Tertinek

​Plavalni in smučarski tečaj sodita med obogatitvene dejavnosti, ki jih organizira vrtec. V slovenjgraškem vrtcu so jih zadnja tri leta organizirali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. “Novico pozdravljam, smo zelo veseli, da bo poskrbljeno za vse otroke. Zlasti za starše je to dobra novica, saj omogoča, da bodo lahko vsi otroci – tudi iz socialno šibkejših družin – sodelovali na plavalnem tečaju. Zaradi sofinanciranja pričakujemo, da bo tudi na smučarskem tečaju udeležba večja,” je povedala ravnateljica Vzgojnovarstvenega zavoda Slovenj Gradec Ivica Vaukan .

Skincare Zero Image

Slovenj Gradec: Predšolski otroci brezplačno na plavalni tečaj

Preberite izvorno novico na Slovenj Gradec: Predšolski otroci brezplačno na plavalni tečaj >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca