Od ponedeljka v prodajalne čez mejo za dve uri in pod pogojem, da …

Od ponedeljka v prodajalne čez mejo za dve uri in pod pogojem, da …

Vlada je med izjeme brez karantene ali negativnega testa ob vstopu iz rdeče države po vzoru prehajanja med občinami dodala prodajalne ali storitve, ki so v sosednji državi bližje prebivališču državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali pa jih v občini ni. Od ponedeljka bo pod tem pogojem mogoče čez mejo (rdeče so vse sosede Slovenije: Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška), a se bo treba vrniti v dveh urah. Enako velja za državljane sosednje države ali tujce s prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne ali storitve v obmejni občini v Republiki Sloveniji bližje njihovemu prebivališču. 

Vlada je na podlagi ocene strokovne svetovalne skupine pri ministrsvu za zdravje tudi sklenila, da zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom za sedem dni podaljša delno omejitev gibanja ljudi ter omejitev oziroma prepoved zbiranja ljudi. Tako še naprej velja začasna prepoved vsakršnega zbiranja ljudi, ki niso ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Da se vse nenujno zapira za 14 dni, je, znano je, en teden stara odločitev.

Še vedno velja tudi splošna prepoved prireditev, shodov, slavij in praznovanj, pa tudi porok in verskih obredov, pri čemer je sklenitev zakonske ali partnerske zveze dovoljena le z dovoljenjem ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Še vsaj za en teden je omejeno tudi gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog ter dostopa in nudenja storitev za nujne primere.
Prav tako nočna omejitev gibanja ne velja za potovanja oseb, ki so vstopile v državo z namenom tranzita čez njeno ozemlje v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji. Omejitev tudi ne velja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Vlada je soglašala tudi s predlogi amandmajev k šestemu protikoronskemu zakonu, ki so jih podala posamezna ministrstva in Skupnost občin Slovenije. Predlagani amandmaji upoštevajo tudi pripombe parlamentarne zakonodajno-pravne službe. O predlogu šestega protikoronskega zakona bo državni zbor odločal prihodnji teden na izredni seji. 

Skincare Zero Image

Od ponedeljka v prodajalne čez mejo za dve uri in pod pogojem, da ...

Preberite izvorno novico na Od ponedeljka v prodajalne čez mejo za dve uri in pod pogojem, da … >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca