Koronavirus zredčil tudi policijske vrste

Koronavirus zredčil tudi policijske vrste

Manko kadrov odpravljajo tudi z reorganizacijo in neizvajanjem neoperativnih nalog.

Policisti ne opravljajo nadzorov nad prehajanjem občinskih mej, kar je kot enega od ukrepov proti zajezitvi širjenja koronavirusa sprejela vlada, smo dobili informacije iz vrst policije. To pa zato, ker naj bi se tudi med njimi virus hitro širil, v karanteno pa naj bi nato morali tudi vsi sodelavci, ki so bili v stiku z okuženim. Z namenom, da bi preprečili širjenje virusa med policisti, naj bi tako nekateri komandirji naročili, da naj bo v službenem avtu oziroma patrulji le en človek. Zaskrbljeno so nas opozorili tudi na govorice, da je ponekod že tako hudo, da se razmišlja o zapiranju nekaterih policijskih postaj.

“Sistem je na robu propada”
Policijski sindikat Slovenije je po smrti enega od policistov – ta je storil samomor – na oddelek za preiskovanje uradnih oseb specializiranega državnega tožilstva naznanil sum storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu. Ob tem opozarjajo, da marsikje v sistemu, ki je na robu propada in ne premore empatije, zaposleni izgorevajo. V sindikatu menijo, da je “policijski sistem prišel na rob propada tudi zato, ker so v ta sistem skozi stranska vrata na vodstvena mesta vstopali nekompetentni in nestrokovni posamezniki, ki sami ne zmorejo biti za zgled, ne razumejo delovnega okolja, so nesposobni organizirati delo, nekateri pa niti ne poznajo osnov policijskega dela, zato te vrzeli kompenzirajo s surovim in poniževalnim odnosom do sodelavcev ali prestrašenim ugajanjem pri odločevalcih,” so navedli.

“V policiji zaznavamo okužbe policistov z novim koronavirusom in stanje pozorno spremljamo. Procentualno je število primerljivo z odstotkom okuženih v Republiki Sloveniji,” na te informacije odgovarjajo na Generalni policijski upravi, a s podatki, koliko je okuženih policistov in koliko jih je v karanteni, nam niso postregli. “Pri tem je treba poudariti, da policija ves čas izvaja ukrepe, ki so jih določili NIJZ, ostala pristojna ministrstva in institucije, s katerimi skušamo zagotoviti zdravo delovno okolje za vse zaposlene in ustrezno uporabo varovalne in zaščitne opreme,” še dodajajo na vrhu policije.

O morebitnem zapiranju enot v policiji ne razmišljajo, pravijo. “Smo pa zaradi večje obremenjenosti policistov, ki so posledica epidemije, in tudi z namenom zmanjšanja možnosti okužb na delovnem mestu sprejeli nekatere ukrepe tako v smeri zmanjšanja oziroma neizvajanja določenih neoperativnih nalog policije, prestavitvijo različnih usposabljanj in določenimi organizacijskimi spremembami,” pojasnjujejo.

Na vprašanje, kako nadzirajo prehajanje občinskih meja in uporabo mask, pa na Generalni policijski upravi odgovarjajo: “Policija spoštovanje določb in sprejetih odlokov, ki imajo namen preprečitve širjenja okužb s koronavirusom, preverja pri svojem rednem delu, po potrebi pa tudi s poostrenimi oblikami nadzora. Način izvajanja nadzora na terenu je podvržen vsem standardom taktike in metodike dela, ki jih policija uporablja pri izvajanju nadzora nad ostalimi predpisi iz njene izvirne pristojnosti,” še pravijo.

Skincare Zero Image

Koronavirus zredčil tudi policijske vrste

Preberite izvorno novico na Koronavirus zredčil tudi policijske vrste >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca