Kako rešiti človeka?Situla z Vač: »Narava je tista, ki vsem sodi«Uspešnost kot prekletstvo: Treba je biti več!

Kako rešiti človeka?Situla z Vač: »Narava je tista, ki vsem sodi«Uspešnost kot prekletstvo: Treba je biti več!

Pripravila: Andreja in Boštjan

Živimo v prelomnih časih. Kljub vsem revolucijam, vojnam, spremembam režima in napredku smo prišli do točke, kjer je ogrožen sam obstoj človeštva. Ta članek ni toliko namenjen analizi vzrokov za trenutno stanje in stanja samega, temveč predstavitvi realne možnosti drugačne družbe in s tem drugačne (ali sploh) prihodnosti, ki je uresničljiva zdaj, a le če ljudje to izberemo.

Vse prej omenjene spremembe so se dogajale v formatu družbe, ki je prisoten še danes. Kup površinsko različnih sprememb, ki so človeštvu pogosto dajale upanje na boljšo prihodnost, ima skupni imenovalec, ki je hkrati vzrok, da do takšne prihodnosti ni prišlo. Ta skupni imenovalec je dejstvo, da so se po vsaki spremembi vedno ohranile strukture moči, torej sistem izkoriščanja in prevlada ene skupine ljudi nad drugimi, nad večino. Takšen format družbe se ne glede na politično ‘podureditev’ imenuje potrošniški. Človeku ni naraven in je destruktiven, zato je stanje danes takšno, kot je. V potrošniškem formatu se lahko borimo proti strukturam moči, lahko celo zmagamo, a je zasnovan tako, da »če v njem premagaš zmaja, sam postaneš zmaj« (I. M. Danilov). Zgodovina potrjuje to dejstvo. Brez spremembe družbenega formata resničnih zmagovalcev ne bo. Danes stojimo na robu. A ni nam treba stopiti čez.

Možnost stopiti iz potrošniškega formata, v katerem smo se znašli na robu, in v zelo kratkem času vzpostaviti drugačnega je ta trenutek edinstvena in povsem realna. Alternativa potrošniškemu je ustvarjalni format, globalno enotna Ustvarjalna družba. Ta je cilj globalnega projekta pod okriljem Mednarodnega družbenega gibanja AllatRa, ki združuje ljudi iz držav vsega sveta in se že udejanja. Potekal bo v treh fazah, zdaj se odvija prva. Ima osem temeljev, ki so rezultat globalne raziskave udeležencev AllatRa, v kateri so pri ljudeh po vsem svetu iskali odgovor na vprašanje, v kakšni družbi si želijo živeti. Vsebina projekta Ustvarjalna družba je torej oblikovana po želji ljudi. Ključno vprašanje danes za vsakega od nas je: V kakšni družbi si želim živeti? Vsi vemo, da je današnja za človeka in človeštvo uničujoča. V sistemu struktur moči smo naučeni, da brez njih ne gre, a se je morda vredno vprašati, ali niso to le vsiljena prepričanja v korist sistema. Je morda »Ustvarjalna družba« ime za vse tisto, kar človeštvo že tako dolgo išče in si želi?

Takšno družbo je danes povsem realno mogoče vzpostaviti. To omogoča današanja tehnologija, ki zagotavlja globalno povezanost ljudi. Uresničljiva je v desetih letih, ponovno pod pogojem, da večina ljudi to želi. O tem, da je Ustvarjalna družba realna možnost izbire, poleg mnogih drugih dejavnikov govori tudi dejstvo, da je ustvarjalna družba pred več kot 6000 leti globalno že obstajala. V uradni zgodovini, ki se je pisala v zadnjih 6000 letih, po prevladi potrošniškega formata, so o tem praktično izbrisane ali popačene vse informacije. A vseeno se je ohranilo dovolj dokazov o tem.

Kakršnokoli nadaljevanje v obstoječem potrošniškem formatu, ki temelji na strukturah moči, delitvah in prevladi, lahko prinese in bo prineslo izključno dodaten razvoj destruktivnih trendov, ki smo jim priča na vseh področjih. Vse pa se lahko zelo hitro spremeni, če dovolj ljudi tako želi in tako izbere. Ustvarjalna družba prinaša resnično svobodo za vse ljudi. Prihodnost je odvisna od osebne izbire vsakega posameznika.

Osem temeljev Ustvarjalne družbe:

1. ČLOVEKOVO ŽIVLJENJE
Človekovo življenje je najvišja vrednota. Življenje vsakega Človeka je treba zaščititi kot svoje lastno. Naloga družbe je zagotoviti in jamčiti vrednost življenja vsakega Človeka. Ničesar ni in nikoli ne more biti vrednejšega od življenja Človeka. Če je vreden en Človek, potem so vredni vsi Ljudje.

2. ČLOVEKOVA SVOBODA
Rojstna pravica vsakega človeka je biti Človek. Vsi Ljudje so rojeni svobodni in enakopravni. Nič in nihče na Zemlji ne more biti nad Človekom, njegovo svobodo in pravicami. Uveljavljanje Človekovih pravic in svoboščin ne sme kršiti pravic in svobode drugih ljudi.

3. ČLOVEKOVA VARNOST
Nič in nihče v družbi nima pravice ogrožati življenja in svobode Človeka! Vsak Človek ima zajamčeno preskrbo osnovnih življenjskih potreb, skupaj s hrano, prebivališčem, medicinsko oskrbo, izobraževanjem in socialno varnostjo. Znanstvene, industrijske in tehnološke dejavnosti morajo biti usmerjene samo v izboljšanje kakovosti življenja človeka. Zajamčena ekonomska stabilnost: brez inflacije in kriz, stabilne in iste cene po vsem svetu, enotna denarna valuta in fiksna minimalna obdavčitev ali brez obdavčitve. Varnost Človeka in družbe pred kakršnimikoli grožnjami zagotavlja enotna globalna služba, ki se ukvarja z izrednimi situacijami.

4. PREGLEDNOST IN ODPRTOST INFORMACIJ ZA VSE
Vsak Človek ima pravico do prejemanja zanesljivih informacij o gibanju in razporejanju javnih sredstev. Vsak Človek ima dostop do informacij o statusu udejanjanja družbenih odločitev. Množični mediji pripadajo samo družbi in podajajo informacije resnicoljubno, odprto in pošteno.

5. USTVARJALNA IDEOLOGIJA
Ideologija mora biti namenjena popularizaciji najboljših človeških lastnosti in preprečevanju vsega, kar je usmerjeno proti Človeku. Glavna prioriteta je prioriteta človečnosti, visokih duhovnih in moralnih teženj Človeka, človečnosti, vrednot, medsebojnega spoštovanja in vzajemnega prijateljstva. Ustvarjanje pogojev za razvoj in izobrazbo Človeka z velikim »Č«, vzpodbujanje moralnih vrednot v vsakem človeku in družbi.

6. RAZVOJ OSEBNOSTI
Vsak človek ima v Ustvarjalni družbi pravico do vsestranskega razvoja in samouresničitve. Izobraževanje mora biti brezplačno in vsem enako dostopno. Ustvarjanje pogojev in širitev možnosti za Človeka, da udejanji svoje ustvarjalne sposobnosti in talente.

7. PRAVICA IN ENAKOPRAVNOST
Vsi naravni viri pripadajo Človeku in so pošteno razporejeni med ljudmi. Monopolizacija virov in njihova iracionalna uporaba sta prepovedani. Ti viri so pošteno razporejeni med ljudi po vsej Zemlji. Človeku je zagotovljena zaposlitev, če to želi. Plačilo za enako delovno mesto, specializacijo ali poklic mora biti enako po vsem svetu. Vsak ima pravico do zasebne lastnine in prihodka, vendar v okviru individualne kapitalizacije, ki ga določi družba.

8. SAMOUPRAVNA DRUŽBA
Koncept »moči« (»oblasti«) v Ustvarjalni družbi ne obstaja, saj je vsak Človek odgovoren za celo družbo, njen razvoj, življenjske razmere in harmoničen ustroj. Vsak ima pravico sodelovati v upravljanju zadev Ustvarjalne družbe in pri sprejemanju zakonov, ki izboljšujejo življenje Človeka. Reševanje družbeno in socialno pomembnih ter ekonomskih vprašanj, ki vplivajo na kakovost življenja Človeka, je predmet javne razprave in glasovanja (referenduma).

Če želimo živeti v takšni družbi, lahko. Ali, kot je dejal Igor Mihajlovič Danilov, če bi o njej začeli govoriti včeraj, bi jo danes ustvarjali in jutri v njej živeli, če pa bi o njej začeli govoriti že predvčerajšnjim, bi jo včeraj ustvarjali in danes v njej živeli.

Znanje in informacije, ki so podlaga za globoko razumevanje človeka, družbe, zgodovine in vzrokov, zakaj so stvari takšne, kot so, ter možnosti, zakaj in kako je lahko v zelo kratkem času zelo drugače, so dostopni v knjigi AllatRa, ki je na voljo brezplačno na spletu. Vsebina knjige je neprecenljiv zaklad in darilo človeštvu. Zelo kmalu bo na voljo tudi slovenski prevod.

Več o Ustvarjalni družbi in njenih osmih temeljih je pojasnjeno v ekskluzivnem intervjuju z Igorjem Mihajlovičem Danilovom za internetno televizijo ALLATRA TV, ki je zdaj na voljo s slovenskimi podnapisi na obeh naslednjih povezavah: originalni intervju v ruskem jeziku, intervju z angleško sinhronizacijo.

Največja moč je moč Resnice in Ljubezni, ki združuje Ljudi.

Skincare Zero Image

Kako rešiti človeka?Situla z Vač: »Narava je tista, ki vsem sodi«Uspešnost kot prekletstvo: Treba je biti več!

Preberite izvorno novico na Kako rešiti človeka?Situla z Vač: »Narava je tista, ki vsem sodi«Uspešnost kot prekletstvo: Treba je biti več! >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca