Velik interes za študij strojništva na daljavo

Velik interes za študij strojništva na daljavo

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) izvaja naslednje akreditirane študijske programe: visokošolski (VS) in univerzitetni (UN) strokovni študijski program Inženiring in vozila ter magistrski (MAG) in doktorski (DR) študij Inženiring in avtomobilska industrija .

Diplomant fakultete pridobi strokovni naziv diplomirani inženir strojništva oz. magister inženir strojništva oz. doktor znanosti.

Na fakulteti sledimo potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Študentom posredujemo najnovejša tehnična, tehnološka in interdisciplinarna znanja, uporabna za vsa področja procesne industrije.

Zakaj bi se vpisali na našo fakulteto?

V Sloveniji, EU in globalno je prisotna zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomantov na področju strojništva. 

Je edina fakulteta v Sloveniji, ki poleg izrednega študija izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki. Študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, imajo možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo). Tudi stroški študija so v domačem okolju nižji.

Zagotavljamo okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente, se prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, dosegljivostjo referata, dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev.

Predavatelji so priznani strokovnjaki iz akademskega okolja, gospodarstva ter globalnega trga in v študijske programe vnašajo aktualne novosti.

Smo nosilci Erasmus+ univerzitetne listine in študentom omogočamo mednarodno izmenjavo za prakso in študij.

Prav tako permanentno vključujemo študente v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta.

Z gospodarstvom in industrijo sodelujemo v različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih (primer Waste). Smo dobitniki srebrnih priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2016 za Razvoj gorilnika za pelete ter Avtomatizacija transporta polizdelkov v proizvodnji.

Letno organiziramo mednarodno znanstveno konferenco Razvoj industrijskega inženiringa, kjer lahko tudi študenti predstavljajo svoje dosežke.

Fakulteta za strojništvo - 2

Kandidatom za vpis individualno svetujemo, glede na njihovo že doseženo izobrazbo.

Neposredno v 2. letnik visokošolskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli študijskega programa višje strokovne šole.

Neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004.

Neposredno v 2. letnik doktorskega študijskega programa se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004.

Zaposlenim študentom se v 3. letniku visokošolskega študijskega programa lahko prizna predmet Strokovna praksa v obsegu 20 KT.

Inženirji so bili v zgodovini veliki ustvarjalci napredka in njihovo delo bo zagotovo tudi v prihodnje osnova gospodarske moči vsake države.

Oddajte informativno prijavo ali prijavo za vpis.

Za dodatne informacije nas obiščite na informativnih dnevih, ki so 15.6.2017 in 7.9.2017 na sedežu fakultete ali nas pokličite na 07 3932 206.

Naročnik oglasa je Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Povezava do Izvorne Novice >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca

Jezički: