Sprejem dijakov na Občini Ravne | Občina Ravne na Koroškem

Sprejem dijakov na Občini Ravne | Občina Ravne na Koroškem

Na Občini Ravne na Koroškem je potekal sprejem dijakinj in dijakov, ki v okviru programa ‘mladi za starejše’ širijo in ohranjajo medgeneracijsko druženje in pomoč v našem lokalnem okolju.

 

Sprejem je potekal v sredo, 24.05.2017, v sejni sobi občine.

 

Občina Ravne na Koroškem je v okviru projekta ‘Starosti prijazna občina’ v šolskem letu 2016/2017 nadaljevala z izvajanjem programa ‘mladi za starejše’, s katerim želi spodbujati in krepiti medgeneracijsko sožitje v občini in hkrati tudi pomagati starejšim občanom na domu.

 

V program je bilo vključenih 25 starejših občanov ter 23 dijakov in dijakinj iz Gimnazije Ravne in Srednje šole Ravne. Pod vodstvom mentoric Metke Čebulj in Sonje Cank so se dijaki v mesecu septembru in oktobru najprej pripravili na izvajanje programa, potem pa so s pomočjo prostovoljcev Društva upokojencev Ravne na Koroškem izvedli prve obiske na domovih starejših, kjer so dijaki in starejši podpisali medsebojni dogovor o obiskih. Dijaki so potem naše starejše občane skrbno obiskovali enkrat na teden oziroma v skladu z dogovorom, ki so ga sklenili na prvem obisku.

 

Program se je izvajal 8 mesecev in sicer od meseca oktobra 2016 do meseca maja 2017. Obiskovali so starejše občane na njihovih domovih in sicer na Čečovju, Javorniku, Na šancah, Stražišču, v trgu mesta in v Kotljah. Skupaj so dijakinje in dijaki pri starejših občanih opravili 380 prostovoljnih ur.

 

Dijaki in dijakinje so opravljali razna dela, urejali so okolico okrog hiš, urejali vrtove, opravljali razna lažja hišna opravila, starejše učili računalništva, jim prinašali potrebščine iz trgovine, lekarne in se s starejšimi občani družili.

 

V mesecu maju je bila s strani prostovoljcev Društva upokojencev izvedena anketa o zadovoljstvu starejših občanov s programom. Na podlagi ankete je bilo ugotovljeno, da so bili starejši občani z delom naših dijakov zelo zadovoljni in da bi v program želeli ostati vključeni tudi v prihodnje. V svojih opombah so občino seznanili tudi z nekaj željami in pobudami, katere bodo poskušali upoštevati pri pričetku izvajanja programa v novem šolskem letu.

 

Mlade je pozdravil ter jih nagovoril in se jim tudi zahvalil za njihovo delo župan dr. Tomaž Rožen. O samem programu so spregovorili tudi dijaki sami. Prisluhnili smo tudi predstavnici  Društva upokojencev Majdi Bavče in ostalim sodelujočim v programu.

 

‘Veselimo se dela z našimi dijaki in starejšimi občani tudi v prihodnje, hkrati pa si tudi želimo, da se bi ta program odvijal še naprej,’ so še dodali.

Preberi Izvorno Novico

Interdiskont.si | Ponudbe meseca

Jezički: