12. april – praznik Občine Ravne na Koroškem | Občina Ravne na Koroškem

12. april – praznik Občine Ravne na Koroškem | Občina Ravne na Koroškem

Praznik Občine Ravne na Koroškem je 12. april, dan, ko so leta 1952 slovenski poslanci izglasovali zakon, da postanejo Ravne na Koroškem mesto. V počastitev občinskega praznika je v torek, 12. aprila 2017, v Kuharjevi dvorani na gradu Ravne potekala svečana seja občinskega sveta s slovesno podelitvijo priznanj Občine Ravne na Koroškem.

 

Prisluhnili smo slavnostnemu govorniku, podžupanu Občine Ravne na Koroškem Aljažu Verhovniku, seja pa se je nadaljevala z najbolj svečanim delom, to je s podelitvijo priznanj Občine Ravne na Koroškem. Sklepe o podelitvi je sprejel občinski svet na svoji 20. redni seji 5. aprila, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Priznanja je podelil župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen.

 

Podeljeno je bilo najvišje priznanje – naziv častnega občana Občine Ravne na Koroškem.

 

Častni naziv je občinski svet podelil Maksimilijanu Večku kot izraz priznanja

 

za njegovo dolgoletno odgovorno družbeno in politično delo, za izjemen prispevek k razvoju mesta Ravne na Koroškem, občine in Mežiške doline, za afirmacijo koroške in slovenske železarske zgodovine v srednjeevropskem prostoru ter za njegov neprecenljiv prispevek k ugledu občine in njene prepoznavnosti v svetu.

 

Nagrado Občine Ravne na Koroškem je prejela Suzana Vodnjov

 

za njeno dolgoletno angažirano delo v društvu proti mučenju živali, prenos vrednot, dobrosrčnosti in odgovornega odnosa do vseh živih bitij na ljudi okoli sebe, za ozaveščanje mladih o skrbi za naravo ter pomenu prostovoljnega dela in za prispevek  k  prepoznavnosti  občine izven njenih meja.

 

Veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem je prejel Jožef Kotnik

 

za njegovo vsestransko udejstvovanje na različnih  humanitarnih področjih, za izkazano človekoljubnost v okviru dejavnosti Rdečega križa ter pri pomoči starejšim in socialno  šibkim, za prenašanje bogatega znanja na mlade, za stotine opravljenih prostovoljnih ur, za čas, ki ga nesebično podarja drugim.

 

Veliko plaketo Občine Ravne na Koroškem je prejel Koroški gasilski zavod

 

ob 70. obletnici njegovega delovanja, za odgovorno in uspešno izvajanje nalog zaščite in reševanja, izobraževanje in vzgojo mladi ter prenos znanja in izkušenj na druge dejavnike varnosti, zaščite in reševanja, za prispevek k ugledu občine doma in v tujini.

 

Veliko Prežihovo plaketo za kulturne dosežke v letu 2016 je občinski svet podelil Mariji Apohal

 

v zahvalo za dobro in plemenito delo, ki ga je opravila s prenosom znanja na številne ljubiteljice klekljanja, za združitev koroških klekljaric v enovito sekcijo, povezovanje s sorodnimi društvi  po Sloveniji in povezovanje vseh, ki imajo radi čipke, za prispevek k bogatenju kulturnega utripa Koroške regije.

 

Prežihovo plaketo za kulturne dosežke je občinski svet podelil Zavodu zvočni vrt

 

za angažiran pristop k organiziranju prireditev v lokalnem in širšem prostoru, za dejavnost pri socialnem mreženju s prostovoljci ter za prispevek     k bogatenju kulturnega  utripa v kraju in občini.

 

 

Veliko Klančnikovo plaketo je prejela Zveza športnih društev Ravne na Koroškem

 

za več kot petdesetletno izvajanje poslanstva  pri povezovanju športnih društev v učinkovito zvezo, za pomemben prispevek  k  športni vzgoji otrok, rekreativni dejavnosti občanov in izobraževanju strokovnega kadra,

za spodbujanja kakovostnega  in vrhunskega športa v Občini Ravne na Koroškem.

 

Veliko Klančnikovo plaketo je prejel Alfonz Polajner

 

za njegov pomemben prispevek k uspehom koroškega alpskega smučanja,

za preko pet desetletij volonterskega dela v športu, ter za dolgoletno aktivno  sodelovanje pri organizaciji  in izvedbi tekmovanja Po poteh XIV. divizije.

 

Veliko Klančnikovo plaketo je prejel Franjo Jež

 

kot oddolžitev za njegov izjemen prispevek k uspehom ravenskega športa, za uspešno trenersko in pedagoško delo  pri odbojkarskem klubu in na osnovni šoli, za prenos skrivnosti športnih iger na mlade ter za prispevek k ugledu občine doma in po svetu.

 

V imenu prejemnika je plaketo prevzela njegova žena Berta Jež.

 

 

Podelitev letošnjih priznanj Občine Ravne na Koroškem so s kulturnim programom sooblikovali učenci Glasbene šole Ravne in moderatorka Barbara Polutnik Brusnik.

 

V  imenu dobitnikov priznanj se je svečanemu zboru zahvalil prejemnik najvišjega občinskega priznanja, častni občan Občine Ravne na Koroškem Maksimilijan Večko.

Preberi Izvorno Novico

Interdiskont.si | Ponudbe meseca

Jezički: