Za večjo varnost na Koroškem

Za večjo varnost na Koroškem

Zavarovalnica Triglav sredstva tudi letos namenja preventivnim projektom po Sloveniji

 

Območna enota Slovenj Gradec Zavarovalnice Triglav je v okviru novoletne preventivne akcije »Za boljši jutri« občinama Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem namenila sredstva za nakup dveh javno dostopnih defibrilatorjev, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmartno pa za nabavo gasilske opreme. Prebivalci in obiskovalci občin Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem bodo imeliodslej boljše možnosti za ustrezno nujno pomočv primerih zastoja srca. Krajani Šmartnega pri Slovenj Gradcu in okolice pa bodo požarno varnejši.

 

Na Koroškem beležimo v povprečju dva zastoja srca na teden. Edino rešitev zaprizadeto osebo predstavlja takojšnja pomoč očividcev, ki pričnejo z masažo prsnega koša in ki imajo možnost uporabe avtomatskega defibrilatorja (AED), s katerim lahko poženejo srce. V Območni enoti Slovenj Gradec Zavarovalnice Triglavželijo izboljšati možnosti za pravočasno reševanje v primerih zastoja srca, obenem pa krajanom omogočiti večjo požarno varnost.

 

Defibrilator pri Kulturnem domu Vuhred

Občina Radlje ob Dravi se od leta 2007 ponaša z nazivom Občina po meri invalidov, ki ga je prejela s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije. Pred občino so novi izzivi, ki so si jih postavili skupaj s Svetom za invalide Občine Radlje ob Dravi. »Sestavni del akcijskega načrta je skrb za invalide s koronarnimi obolenji.S tem pa je povezana permanentna skrb in nabava defibrilatorjev za javno uporabo, ki so namenjeni prebivalcem in obiskovalcem občine. Zavarovalnici Triglav se v imenu vseh nas in potencialnih uporabnikov naprave, ki jo bomo namestili pri Kulturnem domu Vuhred,iz srca zahvaljujem,« je na slavnostni predaji sredstev Zavarovalnice Triglav povedalžupan Občine Radlje ob Dravimag. Alan Bukovnik.

 

Defibrilator v naselju Zelen breg

Občina Ravne na Koroškem podpira prizadevanja Koronarnega klubaMežiške dolinepri širitvi mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. Županobčine Ravne na Koroškemdr. Tomaž Rožen se je Zavarovalnici Triglav zahvalil za pomoč pri nakupu defibrilatorja in dejal:»Za kraje in naselja, ki so od ekip nujne medicinske pomoči oddaljeni več kot 10 minut, je zelo pomembno, da so opremljeni z javno dostopnimi defibrilatorji. S tem lahkopovečamo možnosti preživetja ob nujnih stanjih in občanom omogočimo dostop do hitre in učinkovite prve pomoči. Defibrilator bomo namestili v naselje Zelen breg

V slogi je moč

Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki v naslednjem letu praznuje 135. obletnico obstoja,za učinkovitejše in varnejše opravljanje svojega humanitarnega poslanstva potrebuje nove zaščitne obleke za operativne gasilce, ki delujejo na območju Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Žabje vasi, Male vasi, Trubuške vasi, Pod Homca, Nad Homca, Lepe vasi in delov vasi Štibuh ter dela Celjske ceste z industrijsko cono.Pri tem jim je pomagala Zavarovalnica Triglav. »Zavarovalnici se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri nabavi novih zaščitnih oblek, s katerimi bomo še bolj varno pomagali krajanom v nesrečah. V slogi je moč,«je sklenil Albert Gradišnik,predsednik PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu.

 

 

Za učinkovitejše nudenje pomoči

Ob koncu letošnjega leta bodo v okviru novoletne preventivne akcije »Za boljši jutri« v Zavarovalnici Triglav pomagali lokalnim skupnostim. Del finančnih sredstev, ki so jih v preteklosti namenili za nakup novoletnih daril za poslovne partnerje, bodo znova razpršili po vsej Sloveniji in podprli več kot 30 projektov v lokalnih okoljih od Obale do Pomurja. Med njimi je tudi pomoč občinama Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškempri nabavi defibrilatorjev in PGD Šmartno pri Slovenj Gradcupri nakupu potrebne gasilske opreme. »V Zavarovalnici Triglav želimo prispevati k večji varnosti v lokalnih skupnostih. Zavedamo se, kako pomembno je, da imajo ljudje na bolj oddaljenih lokacijah dobre možnosti za preživetje ali zmanjšanje posledic v primeru srčnega zastoja. Bistvenega pomena za lokalno okolje pa je tudi požarna varnost prebivalcev in njihovega imetja. Zato smo pri preventivnih projektih podprli občini in gasilsko društvo. V kolikor bomo s pomočjo preventivnih projektov uspeli pomagati rešiti vsaj eno življenje, je naš namen dosežen,« je povedala TonjaVinkl, direktorica Obočne enote Slovenj Gradec Zavarovalnice Triglav.  

 

Lani pomagali projektom za otroke

Številne pozitivne zgodbe iz različnih koncev Slovenije so zaznamovale že zaključek lanskega leta, ko je Zavarovalnica Triglav v okviru akcije Za boljši jutri podprla 22 preventivnih projektov z različnih družbenih področij. Med njimi je Območna enota Slovenj Gradec Zavarovalnice Triglav podprla Komunalo Mežica pri obnovi in razširitvi signalizacije Varne poti v šolo na območju občine Mežica,Prvo OŠ Slovenj Gradec pri nakupu novih zaščitnih blazin za pouk športne vzgoje,Vrtec pri OŠ Ribnica na Pohorju pri ureditvi zunanjega igrišča in Vrtec Ravne na Koroškem pri postavitvi novih, mehkih talnih podlag za zaščito pred padci na tamkajšnjem otroškem igrišču. 

V letošnji izvedbi preventivne akcije bodo v zavarovalnici sredstva namenili gasilcem, civilni zaščiti, zdravstvu in prometni varnosti otrok. S tem želijo prispevati k ozaveščanju ter zmanjšanju nevarnosti in potencialnih nezgod. Tako bodo znova pokazali odgovornost do družbe in okrepili tradicionalno dobro sodelovanje z lokalnim okoljem. Za boljši jutri.

 


Preberi Izvorno Novico

Interdiskont.si | Ponudbe meseca

Jezički: