NVO-VID webinar#1: Nujnost medijske strategija za NVO

NVO-VID webinar#1: Nujnost medijske strategija za NVO

Na webinarju o nujnosti medijske strategije za nevladne organizacije, ki sta ga vodila Matej Delakorda (urednik Studio12.si) in Katerina Kljun (vodja komuniciranja v Kulturno Izobraževalno Društvo Pina), je bilo poudarjeno, da je za NVO ključno, da njihova medijska strategija v prvi meri izhaja iz namena delovanja organizacije in njihovih ciljnih javnosti, ki jih želijo doseči. Šele potem je smiselno izbrati ustrezne komunikacijske kanale (z vsemi prednostmi in slabostmi), s katerimi bodo najlažje in najbolj učinkovite dosegle te javnosti. Medijska strategija naj vključuje merljive cilje ter redno analizo rezultatov, ki omogočajo izboljšave in prilagoditve strategije. Kot komunikacijske napotke za NVO v Sloveniji predlagamo več “pripovedovanja zgodb” (storytelling), nadgradnjo spletnih vsebin v mobilno prijazne vsebine ter vztrajno in profesionalno gradnjo odnosov z mediji.

Oglej Si Izvorni Video Posnetek >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca

Jezički: