Slepota in umetnost – dr. Evgen Bavčar

Slepota in umetnost – dr. Evgen Bavčar

(46:59) dr. Evgen Bavčar, publicist, filozof in umetnik, se je v svojem razmišljanju dotaknil nekaterih svetovnih dogajanj na področju doživljanja umetnosti mimo vidnega čuta. Enega največjih izzivov označuje nujo po osvoboditvi iz klišejev in pogojnih refleksov preteklosti, ki so povezani s slepoto in slabovidnostjo. Predvsem v smislu predstav o neizmerni prikrajšanosti zaznave pri slepih in slabovidnih. Naloga, kako približati umetnost ljudem, ki so prikrajšani za enega izmed čutov, je precejšna, a vsekakor zelo uresničljiva, kar kažejo izjemni rezultatu tako v svetu, kot doma.

Oglej Si Izvorni Video Posnetek >

Interdiskont.si | Ponudbe meseca

Jezički: